Dagbesteding

Bent u eenzaam of heeft u behoefte aan contact met anderen? Heeft u ondersteuning nodig bij uw dagritme of dagelijkse activiteiten. Dan bent u welkom op de dagbesteding van Majestic Home Care, om samen leuke en interessante activiteiten te ondernemen.

Dagbesteding bij Majestic Home Care voorkomt isolement en stimuleert vriendschappen. Afhankelijk van de interesse van onze cliënten organiseren we plezierige activiteiten. We gaan in op de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van onze cliënten

Daarnaast leren wij onze cliënten op een prettige manier omgaan met de gevolgen van een aandoening, beperking of handicap:

  • Het accepteren en leren omgaan met je beperkingen;
  • Een zinvolle gestructureerde dagbesteding met begeleiding;
  • Het delen van kennis en ervaringen, het vertellen van het eigen verhaal bij lotgenotencontact;
  • Creatieve dagbesteding zoals bloemschikken, schilderen, mozaïeken, puzzelen.

De dagbesteding valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), en uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dat betekent dat u een indicatie moet aanvragen bij uw gemeente.

Kosten (Eigen Bijdrage)

Als u een indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (klik hier) een proefberekening maken.

Mocht u er niet uitkomen of advies willen, dan helpen wij u graag verder. Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers op 020- 334 64 19 of via e-mail info@majestichomecare.nl.

Zorg aanvragen?

Om "Dagbesteding" aan te vragen kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie of een afspraak te maken. 020 - 334 64 19 info@majestichomecare.nl

Contactgegevens

info@majestichomecare.nl

Bel 020 - 334 64 19 | 06 - 11 28 27 77

Fax 020 - 331 75 72

Stekkenbergweg 6 | 1105 AJ | Amsterdam

Neem contact op

Privacy Regelement en Algemene Voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat via info@majestichomecare.nl

Informatie over het coronavirus

De wereld staat op z’n kop. In deze onzekere tijden is het voor onze medewerkers continu schakelen en improviseren. We willen cliënten en mantelzorgers blijven ondersteunen in deze tijd. Juist nu in deze moeilijke omstandigheden, maar we moeten ook ons gezond verstand gebruiken en de officiële voorschriften volgen.

Hoe Majestic Home Care omgaat met het Corona virus.

Majestic Home Care houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt vanzelfsprekend de adviezen op van het RIVM en het ministerie van VWS en onderhoudt contact met de plaatselijke GGD. In het kort de maatregelen die gelden voor al onze medewerkers:

Raadpleeg voor actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat doet Majestic Home Care?

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zorgen voor:

Wat het Corona virus voor uw zorg betekent

Invloed van Corona op onze zorgverlening.

De maatregelen die op dit moment gelden, houden in dat onze medewerkers bij hoesten en niezen in combinatie met koorts niet kunnen werken. Dat betekent dat we met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dit kan van invloed zijn op de zorg die u van ons krijgt.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat:

Uiteraard stellen we u vooraf telefonisch op de hoogte wanneer wij tot een van deze maatregelen over moeten gaan.